Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a BORO-Coffee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Röviden: BORO-Coffee Kft. (székhely: 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 6., adószám: 25113271-2-15), mint Eladó által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 I. Eladó adatai

Az Eladó neve: BORO-Coffee Kft.

Az Eladó székhelye: 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 6.

Az Eladó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: borocoffee@borocoffee.com

Cégjegyzékszáma: 5-09-082437

Adószáma: 25113271-2-15

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Nyíregyházi Járásbíróság, 4400 Nyíregyháza Bocskai út 2., Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza Pf. 86., Tel.: +36 42 523 800, E-mail: birosag@nyhaza.birosag.hu

Telefonszáma: +36 70 3650998

A szerződés nyelve: magyar

 II. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

III.      Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

Jelen szerződés az BORO-Coffee Kft., valamint az Magyarország területén forgalmazott kozmetikai, illetve szépészeti termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi. Az ÁSZF 2020. július 20-tól határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható. Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

IV. Értelmező rendelkezések jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Eladó a BORO-Coffee Kft. (székhely:. 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 6., adószám: 25113271-2-15) vezető tisztségviselő: Prosenszki-Barcs Renáta ügyvezető);

A BORO-Coffee Kft. honlap az Eladó részéről üzemeltetett, a https://www.borocoffee.com/ domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Termék az Eladó részéről előállított, a BORO-Coffee Kft. honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

Vételár a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a BORO-Coffee Kft. honlap igénybevételével online megvásárolja;

Web-iroda a BORO-Coffee Kft. honlapon a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó szállítási címet, legutóbbi megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat rögzítő felhasználói felület.

V.A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védelme

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: BORO-Coffee Kft.

VI. Adatkezelési szabályok

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztatóban adunk bővebb információt, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

VII.    Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megrendeléseket a következő módon lehet feladni:

  • online: látogasson el a https://www.borocoffee.com/ honlapunkra, böngésszen kínálatunkban, és rendelje meg a kiválasztott termékeket.
  • telefonon: hívja díjmentesen a +36 70 3650998-as számunkat

BORO-Coffee Kft.tájékoztatja Vevőit, hogy a Vevők által leadott egyes megrendelések alapján Vevő és BORO-Coffee Kft.között adásvételi szerződés jön létre, határozott időre, mely szerződés az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig marad hatályban. BORO-Coffee Kft.tájékoztatja a Vevőket, hogy ezen határozott idejű szerződések nem alakulnak át semmilyen körülmények között határozatlan idejű szerződéssé.

A Vevő és a BORO-Coffee Kft.között létrejött adásvételi szerződés alapján Vevő kötelezettsége a fizetési kötelezettséggel járó megrendelés leadásától a megrendelt termékek átvétele és azok vételárának BORO-Coffee Kft.részére való megfizetése. Vevő ezen kötelezettségeinek teljesítésével szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíti. Ennek megfelelően a Vevőt terhelő kötelezettségek teljesítésének legrövidebb időtartama, ezen kötelezettségek teljesítésének időpontja.

A BORO-Coffee Kft.jogosult a megrendelést visszautasítani, amennyiben a megrendelő korábbi számláit nem rendezte, vagy BORO-Coffee Kft.megítélése szerint a számlák határidőre történő kiegyenlítése nem biztosított.

A weboldalon feltüntetett árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak. A weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A weboldalon szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. BORO-Coffee Kft.bármikor jogosult az árakat egyoldalúan módosítani.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A házhoz szállítás díját a szállítási mód kiválasztása után adja hozzá a program a termék(ek) árához. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Eladó teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

VIII.   Rendelési információk ismertetése

A vásárlás regisztrációhoz kötött. Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie. A megrendelések feldolgozása és visszaigazolása a beérkezések sorrendjében történik. A megrendelések teljesítése raktáron nem lévő termékek esetében függ a beszerzési időtől, ilyen esetben a visszaigazolásban tájékoztatjuk a vásárlót a várható beszállításról.

IX. Szerződés létrejötte és módosítása, törlése

Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga. Ebben az esetben külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

A megrendelés leadása a Ptk. 211. §-a szerint ajánlatnak minősül, mely alapján a Megrendelő a megrendelés leadását követő 48 óráig kötve van, azaz a Megrendelő a megrendelését, annak leadásától számított 48 órán belül nem módosíthatja, illetve nem vonhatja vissza. A megrendelés leadása a Megrendelő részéről annak kinyilatkoztatását is jelenti, hogy a jelen szerződés tartalmát megismerte és elfogadta. A szerződés a Felek között a megrendelésnek Az Eladó általi visszaigazolásával, elfogadásával jön létre, mely visszaigazolást, elfogadást Az Eladó elektronikus levél formájában küld meg az Megrendelő által megadott e-mail címre. Amennyiben Az Eladó visszaigazolásának tartalma eltér az Megrendelő megrendelésétől, úgy az új ajánlatnak minősül. Eltérő tartalmú visszaigazolás (új ajánlat) esetén az Megrendelőnek 48 óra áll rendelkezésére annak eldöntésére, hogy Az Eladó ajánlatára elfogadó nyilatkozatot tegyen, elektronikus levél formájában. Amennyiben az Megrendelő 48 óra alatt nyilatkozatot nem tesz, úgy a Felek között szerződés nem jön létre. A Felek között a fentiek szerint létrejött szerződés magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül, Az Eladó azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 hónapig őrzi.

A 2001 évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld a webáruház szoftvere a rendelés rögzítésének tényéről. Amennyiben a megrendelőhöz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a szállító ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az BORO-Coffee Kft. a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a megrendelő e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Az Eladó fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az árváltoztatás az Eladó által már visszaigazolt megrendeléssel létrejött szerződésben meghatározott termékek vételárát, nem érinti, a vételár ebben az esetben a szerződés létrejöttével rögzül. Ennek megfelelően a szerződés létrejöttét követő árváltoztatásra sem az Eladó, sem a Megrendelő nem hivatkozhat. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére téves ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor Az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, melyet a megrendelés visszaigazolása során jelez. A megrendelés visszaigazolásában Az Eladó felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő eldöntheti, hogy megrendelését fenntartja-e vagy elállhat vásárlási szándékától. A megrendelést Az Eladó weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha az Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a Megrendelő valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap Az Eladótól.) Az Eladót az Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

X. Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a https://www.borocoffee.com/ elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá. A Vevőnek lehetősége nyílik arra, hogy a BORO-Coffee Kft. honlap nyitóoldalán – saját felhasználónév és jelszó segítségével – előzetes önkéntes regisztrációt hajtson végre. Amennyiben a Vevő az előzetes önkéntes regisztrációt mellőzi, akkor az első egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén az Eladó – a termékrendelés során megjelölt adataival – automatikusan regisztrálja, és erről e-mailben értesíti a Vevőt. Az előzetes önkéntes vagy az automatikus regisztrációt követően a Vevő a BORO-Coffee Kft. honlap nyitóoldalán található ‘Bejelentkezés’ részlegen a ‘Belépés’ gombra való kattintással, valamint a felhasználónevének és a jelszavának megadásával juthat el az egyénre szabott (pl. a web-irodájával, a saját adataival, stb. kiegészített) felhasználói felületre. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó előzetes regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből. (hogy fel lett bontva?)

Az Eladó nem vállal felelősséget a BORO-Coffee Kft. honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a BORO-Coffee Kft. honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a BORO-Coffee Kft. honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

XI. A termékek kiválasztása

A Vevő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület tetején elhelyezkedő menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre.

XII.    A vásárlás (a termékrendelés)

A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik. A kosárba helyezett akciós termékek az akciós időszak végezetével a kosárból automatikusan törlésre kerülnek.

Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Tovább a pénztárhoz’ gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt követően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Leadom a rendelést’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja (X.pont)

Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely a web-irodában, a ‘Korábbi rendelések’ címszó alatt egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

Az Egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

XIII.   Rendelés visszaigazolása

Az Eladó webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Az Eladóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

XIV.   A megrendelések feldolgozása és teljesítés

Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3. munkanap.

Ha az Eladó és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Eladó Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Eladóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

XV. Fizetési lehetőségek

A megrendelt termék kifizetése történhet:

  • személyes átvétel esetén készpénzben
  • házhoz szállítás esetén a termékek átvételekor a futárnak készpénzben
  • Előre utalás bankszámlára: Az Ügyfél a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg, a Szolgáltató HU55 10400676-50526874-74741008 számú K&H Banknál vezetett bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén az Ügyfél a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.
  • Fizetés online fizetési szolgáltatón keresztül: Az online bankkártyás fizetések a K&H Bank rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó K&H Bank a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: 00465

XVI.   Házhoz szállítással kapcsolatos információk

A BORO-Coffee Kft.kizárólag a weboldalon keresztül, telefonon vagy faxon leadott rendelés esetén és kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

A megrendelt termékek kiszállítása a jelen értékesítési feltételekben meghatározott, illetve promóciók esetén meghirdetett kivételes esetektől eltekintve szállítási díj köteles, melyet a Vevő visel. Az adott megrendeléshez kapcsolódó szállítási díjak a megrendelés során kerülnek feltüntetésre.

Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése

Előreutalás esetén házhozszállítással 3.000g-ig 1.600HUF, 6.000g-ig 2.200HUF, 15.000g-ig 2.500HUF

Utánvéttel házhozszállítással 3.000g-ig 1.800HUF, 6.000g-ig 2.400HUF, 15.000g-ig 2.700HUF

A csomagolásért külön díjat nem számolunk fel.

Futárszolgálat adatai (a GLS futárszolgálat útján történő kézbesítést végző szolgáltató)

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Email:info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám:13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

Ügyfélszolgálat: 06-1-802-0265

Kérjük a csomagot a kézbesítéskor, a futár jelenlétében bontsa ki, majd a benne lévő termékek épségét gondosan ellenőrizze. Bármely sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét a futártól. Jegyzőkönyv megléte mellett áll módunkban érvényesíteni kárigényünket a szállítmányozó cég felé, ezért ennek hiányában nem áll módunkban reklamációt elfogadni.

A rendeléséről a számlát online formában kapja meg a Vevő, a rendelésnél megadott email címre.

XVII. Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A BORO-Coffee Kft. a termékek visszaküldését csak hiányos, téves vagy sérült szállítás esetén, illetve elállás esetén fogadja el. Vevő a termékeket hiányos, téves vagy sérült szállítás esetén eredeti csomagolásukban, elállás esetén bontatlan eredeti csomagolásukban köteles visszaküldeni.

A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat. Vevő viseli továbbá a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ha elállási jogát, akkor gyakorolja, amikor már a termék átadásra került a futárszolgálat részére vagy a termék egyéb módon történő kiszállítása oly módon kezdődött meg, hogy a termék kikerült az Eladó birtokából.

Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

A Vevőt nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, amelynek eredeti csomagolása fel lett bontva.

XVIII. Panaszkezelés

Az Eladó neve: BORO-Coffee Kft.

Az Eladó székhelye és Panaszkezelési hely : 4244 Újfehértó, Madách Imre utca 6.

Az Eladó elérhetősége és panaszkezelési email cím: borocoffee@borocoffee.com

Az Eladó telefonszáma és panaszkezelési telefonszám: +36 70 3650998

XIX.   Záró rendelkezések

A vevő kijelenti, hogy a 16. életévét betöltötte és az általa megadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

Vevő tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában nem illeti meg a Kr. 20.§-ában meghatározott elállási jog.

BORO-Coffee Kft. tájékoztatja Vevőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissíti vevő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.

Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (4244 Újfehértó, Madách Imre utca 6., +36 70 3650998) Eladó a weboldalán feltünteti. A hagyományos elérhetőségeken felül Eladó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít. A beérkezett panaszokat Eladó három munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – Vevőt értesíti.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).

A BORO-Coffee Kft..hu honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows XP vagy újabb, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

Eladó és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és Az Eladó a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét.

Debrecen, 2020.07.20.

  1. számú melléklet Elállási/ nyilatkozatminta

Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.

Címzett: BORO-Coffee Kft.

Email: borocoffee@borocoffee.com

Telefon: +36 70 3650998

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: